AGM Hubs

AGM kehittää arkkitehtuurin ja rakentamisen ratkaisuja sekä testaa teknologioita BoP -segmentin tarpeisiin. Olemme mukana tutkimus- ja tuotekehityksessä ja markkinoimme suomalaisia BoP-tuotteita Aasian markkinoille.
Oppimisen Hub:it voivat olla tulevaisuuden älykkäitä elinympäristön tuotantokeskuksia, joissa tiedon lisäksi tuotetaan puhdasta energiaa, vettä ja sanitaatioratkaisuja myös alueen asukkaille.

BoPHub

Sustainable School Concept

Ulla Passoja tutki diplomityössään koulurakennuksen ja -ympäristön laatuteki­jöitä olosuhteissa, joissa resurssit ovat kroonisesti niukat. Lisäksi hän suunnitteli konseptuaalisen mallin tulevaisuuden ekologiselle kou­lurakennukselle. Hän perehtyi kou­luarkkitehtuurin laatutekijöihin ja kestäviin ratkaisuihin sosiaalisesta, kulttuurisesta ja ympäristön näkökulmasta, ja erityisesti il­masto-olosuhteiden vaikutuksiin, sekä kestävien rakennusmateriaalien tutkimiseen. Diplomityön suunnitelmaosio liittyi AGM DigiHub-projektiin kehittää uudenlaista oppi­misympäristökonseptia Base of Pyramid -segmentille. Projektin arkkitehteina toimivat johtava arkkitehti Kimmo Mansisto ja projektiarkkitehti Ulla Passoja.

UKI Arkkitehtien historia ulottuu viiden vuosikymmenen taakse. Yhtiön osaaminen kattaa arkkitehtisuunnittelun koko laajuudessaan sairaaloista kulttuurikeskuksiin ja asuinrakennuksiin. Nykyisellään UKI Arkkitehdit on moderni toimisto, jonka käytössä on viimeisin teknologia ja uusimmat ohjelmistotyökalut. www.ukiark.fi