Kestävä kasvu

Rikas länsi voi vaikuttaa köyhien kulutukseen ja keskiluokkaan nousevan kolmen miljardin kulutustottumuksiin

Kehittyvät markkinat ovat potentiaali myös suomalaisyritysten uusille ympäristö- ja teknologiainnovaatioille. Suomalaisyritysten mahdollisuuksia BoP-markkinoilla ovat hiilineutraalit liiketoimintamallit ja sosiaaliset innovaatiot. Uusien liiketoimintamallien kehittäminen ja etabloituminen kehittyville markkinoille vaatii taloudellisia panostuksia ja liiketoiminta-alueen erityisosaamista. Suomessakin vieraillut intialainen professori Prabhu Kandachari on huolissaan sekä vauraan lännen, että kehittyvien maiden kasvavan keskiluokan kulutustottumuksista. Hän perää rikkaan lännen velvollisuutta auttaa kehittyvien maiden kansalaisia lisäämällä tietoisuutta kestävästä kulutuskäyttäytymisestä, ja ekotehokkaista teknologioista.   Kandacharin mielestä niukkudesta syntyy yrittelijäisyyttä ja innovaatioita, kun vaihtoehtoja on vähän, ratkaisutkin ovat ekologisia. Rikas länsi voi myös vaikuttaa köyhien kulutukseen tuottamalla kestäviä ja räätälöityjä ratkaisuja kehittyvien maiden köyhien markkinoiden liiketoimintaan.

Professori C. K. Prahalandin vuonna 2002 kehittämän Base of the Pyramid- toimintaidean mukaan voidaan kehittää liiketoimintaa, jolla taloudellisesti kannattavasti myös ratkaistaan köyhyysongelmaa. Pyramidi kuvaa vaurauden jakautumista siten, että huipun muodostavat maailman vauraat ihmiset, ja sen suuri pohjaosa muodostuu vähävaraisista ja köyhistä. Köyhien markkinoiden volyymi on suuri, n. 4 -5 miljardia ihmistä, vaikka tulotaso henkeä kohti on alhainen. Jugaad-toimintaidean merkitys voidaan määritellä sanoilla; kekseliäisyys, nerokkuus, taitavuus. Se on ongelmanratkaisua ja selviytymisstrategioita niukkojen resurssien oloissa, mikä vaatii epätavallisiakin keinoja.   YK:n näkemyksen mukaan liiketoiminnalla kyetään edistämään ihmisten mahdollisuuksia elää elämäänsä arvokkaaksi kokemallaan tavalla.

BoP Köyhyyttä vähentäviä toimia ovat:

  1. perustarpeiden tyydytys, veden ja ravinnon saanti.
  2. köyhien oman taloudellisen toimeliaisuuden auttaminen, esim. sähkönsaanti, mobiiliyhteydet, mikroluotot, vakuutukset.
  3. aseman vahvistuminen arvoketjussa, esim. uudet mahdollisuudet, koulutus, taidot, kykyä auttaa itseään.
  4. tulojen lisääntyminen (UNDP 2008).

Köyhien markkinoiden liiketoiminnan vaikutukset:

  • Taloudellista arvoa yhteisölle ja yrityksille.
  • Tuotekehittäjät ja köyhät kuluttajat hyötyvät taloudellisesti.
  • Luodaan oikeudenmukaisempia markkinoita ja edistetään köyhien osaamista.